Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Meral Bilkay

Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Mutlu Apartmanı, No: 84/1, İç Kapı No: 3 Kadıköy/İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Meral Bilkay ŞİRKETİ (“Meral Bilkay” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Şirket tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla sizden elde ettiğimiz kişisel verileri;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam, Kampanya, Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

amaçlarıyla işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz; formlar, sözleşmeler, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri (ÖRN:CCTV), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ÖRN: telekomünikasyon altyapısı ve telefonlar), üçüncü taraflar (ÖRN: KKB ve Findeks), çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler (ÖRN:Hotjar), site kullanımı ölçüm sistemleri (ÖRN:Google Analytics) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

ŞİRKET tarafından kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne

aktarılabilecektir.